Antigentest / snabbtest covid-19

CE godkända antigentest / snabbtest / självtest / hemtest för covid-19

Vi erbjuder antigentest till företag och återförsäljare för både professionell bruk och självtest av misstänkt pågående infektion av  covid-19. Våra testkit håller en mycket hög kvalitet. Våra bästa antigentest har sensitivitet på 97,1 %, tillförlitlighet 98,8 % och specificitet 99,5 %.
Antigentest är ett test som är till för att minska pandemiers smittspridning i samhället. 
De tester som vi erbjuder är både för professionellt bruk och självtest och fungerar utmärkt att användas vid provtagning på  arbetsplatser, kontor, skolor eller andra utrymmen där många människor befinner  sig. Att utföra tester i preventivt syfte kallas ibland för screening.

Antigentester är mycket enkla att använda och genererar ett resultat inom 15 minuter. 
För att säkerställa kvaliteten på våra antigentest, har det utförts utvärderingar för att antigentesterna 
inte ska ge ett felaktigt resultat med andra smittämnen som orsakar luftvägsinfektioner, som t.ex. influensa.
Varje förpackning innehåller ett komplett testkit samt en instruktionsmanual. Bästa pris finns att få vid pallköp av våra antigentester.

För mer information om antigentest, läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Det är mycket viktigt att följa instruktionerna för att få ett rättvisande test. Våra test är lätta att hantera och du får snabbt ett testresultat. Instruktionerna i manualen som följer med testen är mycket utförliga och lättförståeliga.
Det finns två olika typer av testmetoder. Ett test utför man på saliv och det andra där man svabbar i näsan/svaljen med hjälp av tops. 

Du kan se i instruktionsfilmerna hur respektive test och metod fungerar. 
Alla våra testkit innehåller det som behövs för att genomföra ett säkert och tryggt test oavsett vilken metod som används.

Om du får ett positivt provresultat på ditt antigentest ska du kontakta din vårdgivare för ett nytt test i form av PCR test samt smittspårning.