Om Meppes

Ett stöd för samhället

M Europes Personal Protection Equipment Supplier AB (MEPPES), VAT: SE559277047201, är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn. 
Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där all vård och omsorg fungerar optimalt och där sjukvårdsartiklar av högsta kvalitet alltid ska finnas tillgänglig där den behövs. 
Vi strävar också efter att anpassa hela vårt erbjudande efter de ständigt förändrade krav som er verksamhet och organisation möter.

Högre kvalitet

Vårt mål är att förbättra och underlätta för just er verksamhet genom att leverera produkter som överträffar de krav som ställs på säkerhet, kvalitet och pris. 
Våra produkter har CE-märkningen, som är en europeisk standard för produkter som säljs inom EU, och ställer höga krav på både tillverkning, säkerhet, funktion och miljö. Allt för att våra kunder ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag på allra bästa sätt. 
Genom att låta oss leverera medicinsk utrustning och apoteksvaror kan alla våra kunder känna sig trygga med att ha valt en partner för ett långsiktigt samarbete, där verksamhetens behov står i fokus.
För flexibla lösningar och säkra leveranser av rätt produkter, kan våra kunder inom offentlig sektor, privata organisationer och återförsäljare låta Meppes leverera det som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt och säkert sätt.

Kostnadseffektiva lösningar

För att vården ska kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt är det inte bara viktigt att utrustningen som används är säker och av hög kvalitet, det ställer också krav på priset. 
Vi köper därför enbart in produkter direkt från tillverkarna och utan mellanhänder eller andra återförsäljare, vilket i sin tur ger dig som vår kund det bästa priset.
Genom att välja Meppes som er leverantörspartner kan vi tillsammans samarbeta för att möta morgondagens vårdbehov.